1. Všeobecně

Všeobecné obchodní podmínky jsou sestaveny v souladu s předpisy z oblasti ochrany spotřebitelů na základě doporučení Obchodní komory a mezinárodních kodexů pro internetové a elektronické obchodování. Společnost Biostile Vita (dále jen „internetový obchod“) provozuje společnost Katja Kastelic SP,MALA ILOVA GORA 7, Videm-Dobrepolje Slovenia elektronický podnikatel subjekt (dále jen „prodejce“).

Registrací v internetovém obchodě návštěvník získá uživatelské jméno, které je shodné s jeho e-mailovou adresou a uživatelské heslo, které si uživatel sám nastavil. Uživatelské jméno a heslo uživatele jsou jednoznačně určeny a propojeny se zadávanými údaji. Registrací návštěvník potvrdí a zaručuje,  že je zletilou osobou schopnou samostatně se rozhodovat o svých nákupech. Registrací se návštěvník stává uživatelem a získává právo nákupu. Nákupem produktu se uživatel stává zákazníkem.

Spotřebitel nákupem nebo přihlášením k odběru Biostile novinek umožňuje Prodejci uchovávat, zpracovávat a používat osobní údaje uvedené na online formuláři pro následující účely: telefonické, písemné a elektronické oznamování novinek a nabídek, pozvánky na akce, ankety, statistické údaje.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky definují fungování internetového obchodu, práva a povinnosti návštěvníka, uživatele a zákazníka a obchodní vztah mezi Prodejcem a uživatelem jako kupujícím produktů z nabídky internetového obchodu.

 1. Dostupnost informací

Prodejce se zavazuje, že budou zákazníkovi vždy k dispozici tyto informace:

 • údaje o identitě Prodejce (název a sídlo společnosti, registrační číslo, kde je společnost registrována);
 • kontaktní údaje, které zákazníkovi umožňují rychlou a efektivní komunikaci s Prodejcem (elektronická adresa, telefonický kontakt atd.);
 • informace o základních vlastnostech výrobků nebo služby z nabídky internetového obchodu včetně poprodejních služeb a záruk;
 • informace o dostupnosti produktů, resp. služeb z nabídky internetového obchodu;
 • způsob a podmínky dodání produktů, resp. provedení služeb, zejména místo a čas dodání;
 • informace o způsobu platby;
 • informace o časové platnosti nabídky z internetového obchodu;
 • informace o době, v níž je ještě možné od smlouvy odstoupit;
 • informace o možnosti vrácení produktů o tom, kolik takové vrácení spotřebitele stojí;
 • informace o postupu reklamace a informace o kontaktní osobě Prodejce pro styk se zákazníky.
 1. Nabídka produktů, dodací lhůta a převzetí

Vzhledem k povaze internetového nakupování se nabídka produktů a cen v internetovém obchodě neustále aktualizuje a mění. Proto mohou v některých případech nastat chyby. Prosíme, pokud by se tak stalo, abyste nás kontaktovali na e-mail:
info@cz.biostilevita.com. Uděláme vše, co bude v našich silách, aby byla chyba co nejdříve opravena.

3.1. Akce a slevy

Slevy se nesčítají! Pokud jsou produkty v internetovém obchodu již v prodeji resp. je na nich již nastavena jakákoliv sleva, další slevy se na ně nevztahují. V takovém případě systém zákazníkovi nabídne slevu, která je pro něj výhodnější.

3.2. Termín doručení

Dodací lhůta pro produkty skladem je obvykle 4 pracovní dny, které mají při objednávce uvedenou doručovací adresu v České republice. Každý produkt z internetového obchodu je dostupný v přijatelném termínu.

3.3. Převzetí produktů

Při zadávání objednávky může uživatel určit jeden z následujících způsobů převzetí produktů: platba na dobírku, při nákupu nad 1000 Kč je doprava zdarma.

 1. Způsoby platby

Prodejce poskytuje uživateli následující způsoby platby za nákup produktů z internetového obchodu:

 • na dobírku, v takovém případě platí online cena (viz bod 5);
 • platební nebo kreditní kartou (BA, Maestro, Eurocard / Mastercard, Visa, Karanta);
 • PayPal

Platba platební nebo kreditní kartou je možná pouze v případě, že údaje v uživatelském profilu plátce jsou shodné s údaji v uživatelském profilu držitele platební nebo kreditní karty.

 1. Ceny

Internetová cena platí pro všechny registrované uživatele internetového obchodu Prodejce.

Všechny ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny v českých korunách, a pokud není výslovně uvedeno jinak zahrnují DPH.

Všechny ceny jsou platné v okamžiku zadání objednávky a nemají předem stanovenou platnost, jsou tedy platné pouze do doby jejich příští změny. I přes mimořádnou snahu Prodejce poskytovat co nejaktuálnější a nejpřesnější informace se může stát, že informace o cenách jsou chybné. V případě z předchozí věty a v případě, že se cena produktu změní v průběhu zpracování objednávky, tzn. od okamžiku zadání objednávky do potvrzení objednávky, Prodejce:

 • zákazník (kupující) je upozorněn a informován o nové ceně, zákazník (kupující) má možnost svou objednávku změnit nebo ji částečně či úplně zrušit nebo potvrdit objednávku s novou cenou, to vše bez dalších nákladů; nebo
 • umožnit zákazníku (kupujícímu) odstoupit od koupě a zároveň mu nabídnout řešení, které bude k oboustrannému prospěchu a spokojenosti.
 1. Postup nákupu

6.1. Objednávka je přijata

Po provedení objednávky obdrží zákazník (kupující) od Prodejce e-mailem upozornění, že objednávka byla přijata. Do 1 hodiny od obdržení tohoto upozornění má zákazník (kupující) možnost zrušit objednávku bez následků. Kromě možnosti zrušení nemůže zákazník (kupující) po zadání objednávky měnit obsah objednávky. Zákazník (kupující) má vždy ucelenou informaci o stavu a obsahu jednotlivé objednávky ve svém profilu na stránkách Prodejce.

6.2. Objednávka potvrzena

Pokud zákazník (kupující) objednávku nezruší, objednávka se nadále zpracovává. Prodejce po přijetí objednávku zkontroluje, ověří dostupnost objednaných produktů a objednávku potvrdí nebo s uvedením důvodu zamítne. Prodejce může zákazníka (kupujícího) kontaktovat také telefonicky za účelem ověření údajů nebo zajištění správnosti doručení na uvedené kontaktní telefonní číslo. Po potvrzení objednávky prodejce e-mailem informuje zákazníka (kupujícího) o předpokládaném termínu doručení. Kupní smlouva o nákupu objednaných produktů mezi zákazníkem (kupujícím) a prodejcem je na tomto stupni neodvolatelně uzavřená (viz bod 7).

6.3. Zboží je odesláno

Prodejce připraví, odešle objednané produkty v dohodnutém termínu a vyrozumí zákazníka (kupujícího) e-mailem. V e-mailu z předchozí věty dále Prodejce informuje zákazníka (kupujícího) o zásadách vrácení zboží a sdělí mu kontaktní osoby pro případ reklamace nebo zpoždění  dopučení.

 1. Kupní smlouva

Zákazníkovi, který produkt zakoupí v internetovém obchodě, vystaví prodejce písemnou fakturu s jasně rozčleněnými položkami a vysvětlením práva odstoupit od koupě vrácením zakoupeného produktu, je-li to nutné a možné. Kupní smlouva ve formě objednávky je v elektronické podobě uložena na serveru dodavatele a je zákazníkovy (kupujícímu) kdykoliv přístupná v jeho uživatelském profilu.

Kupní smlouva mezi Prodejcem a zákazníkem (kupujícím) je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Prodejcem (viz bod 6.2.). Od tohoto okamžiku jsou všechny ceny a další podmínky nákupu pevné a platí jak pro Prodejce, tak pro zákazníka (kupujícího).

 1. Právo na odstoupení od nákupu, vrácení produktů

Zákazník (kupující) má právo odstoupit od nákupu do 15 dnů ode dne převzetí objednaných produktů. Na kontaktní e-mailovou adresu
info@cz.biostilevita.com informuje prodejce, že odstupuje od kupní smlouvy, přičemž nemusí uvádět prodejci důvod svého rozhodnutí. Vrácení zakoupeného zboží prodejci v termínu odstoupení od kupní smlouvy se považuje za oznámení o odstoupení. Jediné náklady, které nese zákazník (kupující) z důvodu odstoupení od kupní smlouvy, jsou náklady na vrácení produktů Prodejci.

Zakoupené produkty musí být vráceny prodejci nejpozději do 30 dnů ode dne podání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Zakoupené produkty musí být vráceny Prodejci nepoškozené, v původním obalu a v nezměněném množství, pokud nedojde ke zničení, poškození, zkažení, ztrátě nebo snížení množství, za které není zodpovědný zákazník (kupujícího). Je-li poštovní balík, ve kterém zákazník (kupující) obdržel objednané produkty, fyzicky poškozen, postrádá-li obsah nebo jeví známky otevření, musí zákazník (kupující) zahájit reklamační řízení s Českou poštou (viz bod 15). Za vrácené produkty Prodejce zákazníku (kupujícímu) hned, když je to možné, nejpozději však do 30 dnů od přijetí oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, vrátí zaplacenou částku, resp. využitý dárkový poukaz a případné použití akčního kódu a jiných slev se nevrací. Vrácení uhrazené částky provádí Prodejce na osobní bankovní účet zákazníka (kupujícího). Využitý dárkový poukaz Prodejce vrátí ve formě kreditu.

Ačkoli vždy pracujeme, jak nejlépe umíme, může se stát, že při změnách na webových stránkách dojde k chybám.

Prodejce se zavazuje, že nalezenou chybu v nejkratším možném čase odstraní.

Zákazník může prodejce na nalezenou chybu upozornit na  telefonní číslo +38641610598 nebo přes chat podporu na našich stránkách.

Pokud chyba vedla k neoprávněným nákladům, zavazuje se Prodejce pokusit se je uhradit nejpozději do 30 dnů od odůvodněného oznámení chyby.

 1. Doručení

Prodejce dodá objednané produkty zákazníku (kupujícímu) v dohodnutém termínu. Smluvním partnerem Prodejce pro doručování zásilek je Česká Pošta. Prodejce si vyhrazuje právo zvolit jinou doručovací službu, pokud tím bude schopen objednávku vyřídit efektivněji.

 1. Bezpečnost

Prodejce využívá vhodné technologické a organizační prostředky k ochraně přenosu a ukládání osobních údajů a plateb. K tomuto účelu obchodník využívá 128-bitový SSL certifikát vydaný oprávněnou organizací.

Bezpečné autorizace a transakce kreditními kartami jsou řešeny systémem Stripe. Autorizace kreditních karet se provádí v reálném čase s okamžitým ověřením údajů v příslušných bankách. Informace o kartách se neukládají na serveru prodejce.

Za bezpečnost je odpovědný i sám zákazník (kupec), a to tak, že zajistí bezpečnost svého uživatelského jména a hesla a přiměřenou programovou a protivirovou ochranu svého počítače.

 1. Ochrana dětí a mládeže

Prodejce v internetovém obchodě nepřijímá objednávky od někoho, u koho ví nebo má podezření, že je nezletilý, bez výslovného svolení jeho rodičů nebo opatrovníků. Prodejce v internetovém obchodě nenabízí bezplatný přístup k produktům nebo službám, které jsou škodlivé pro děti.

Prodejce nepřijme žádné osobní údaje týkající se nezletilých bez výslovného souhlasu rodičů nebo opatrovníků, ani nezpřístupní údaje získané od nezletilých třetím osobám jiným než rodičům nebo opatrovníkům.

Jakákoli komunikace zaměřená na nezletilé bude přiměřená jejich věku a nebude využívat důvěry dětí a mládeže, nedostatku zkušeností nebo pocitu loajality.

 1. Zásady ochrany osobních údajů

12.1. Všeobecné

Prodejce se zavazuje chránit důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu. Shromážděné osobní údaje použije Prodejce výhradně pro poskytování služeb, které nabízí. Prodejce respektuje důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu a udělá vše pro to, aby je ochránil před jakýmkoliv porušením a zneužitím. Osobní údaje kupců jsou jednou z oblastí, kterým Prodejce věnuje mimořádnou péči a pozornost, neboť si je vědom citlivé povahy této oblasti.

12.2. Použití osobních údajů

Prodejce pro účely poskytování služeb, které nabízí, shromažďuje, zpracovává a uchovává následující uživatelská data:

 • jméno a příjmení;
 • doručovací adresy;
 • firmu nebo název právnické osoby (je-li kupcem právnická osoba);
 • daňové číslo právnické osoby (je-li kupcem právnická osoba);
 • emailová adresa (uživatelské jméno);
 • heslo v zašifrované podobě;
 • kontaktní telefonní číslo;
 • trvalý pobyt;
 • další údaje, které kupec dobrovolně zadává do formulářů v internetovém obchodě;
 • další údaje, které kupec dobrovolně přidá následně do svého profilu.

Prodejce neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost údajů zadaných kupcem.

12.3. Cookies a IP adresy

Na začátku každého používání internetového obchodu prodejce přiřadí cookie k identifikaci, sledování nákupního košíku a zajištění sledovatelnosti (tj. „cookie“), který je uložen v paměti serveru pouze po dobu návštěvy internetového obchodu a smaže se, po jedné hodině nečinnosti. Prodejce může také ukládat určité trvalé soubory cookie na osobní počítač zákazníka, jako je např. identifikační číslo uživatele v zašifrované podobě pro identifikaci při příští návštěvě internetového obchodu nebo hodnocení zboží, pomocí kterého kupec ví, které položky již byly hodnoceny, a nepřímo externí cookies Google Analytics používané k analýze návštěvnosti webu. Prodejce může tyto údaje použít v anonymizovaném souhrnném formuláři pro účely statistické analýzy. Prodejce pro účely zajištění online bezpečnosti shromažďuje také IP adresy, ze kterých uživatelé přistupují do internetového obchodu.

12.4. Prohlášení o ochraně osobních údajů a soukromí uživatelů

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů je prodejce povinen chránit osobní údaje kupců svého internetového obchodu. Prodejce za žádných okolností neposkytne osobní údaje nebo jiné údaje, bez výslovného souhlasu kupce, třetí straně popř. neumožní třetí osobě kontrolu, pokud je nevyžadují státní orgány, pokud takovou povinnost stanoví zákon, nebo v dobré víře, že je takový úkon nezbytný pro řízení před soudy nebo jinými státními orgány a pro ochranu a prosazování oprávněných zájmů Prodejce .

Veškeré osobní a další údaje, které uživatel uvede při přihlášení do internetového obchodu, jakož i při objednávání nákupu produktů, včetně obsahu objednávek, budou chráněny v souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Prodejce tyto informace nepoužije k žádnému účelu, který by poškodil kupce nebo jinou zúčastněnou osobu. Prodejce nebude používat uživatelská data k zasílání propagačních e-mailů nebo jiných nevyžádaných propagačních materiálů, s výjimkou zasílání těch propagačních oznámení, k jejichž odběru se uživatel přihlásí resp. se kterým bude souhlasit. Prodejce může použít údaje v anonymizované podobě souhrnu pro účely statistické analýzy. Důvěrnost osobních a jiných uživatelských údajů nebude v žádné podobě porušena.

Prodejce bude uchovávat osobní údaje uživatelů v souboru osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje shromažďovány a uchovávány.

Prodejce svěří doručovací službě pouze nezbytné údaje pro doručení produktů zakoupených v internetovém obchodě (údaje o příjemci a dodací adresa). Prodejce bude uživatele kontaktovat prostřednictvím e-mailu, pokud je to nutné k nákupu v internetovém obchodě, a prostřednictvím kontaktního telefonního čísla pouze v případě, že je v procesu registrace popř. došlo k problémům s nákupem v internetovém obchodě.

12.5. Politika ochrany osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů má prodejce ochranu osobních údajů upravenou Pravidly ochrany osobních údajů.

Všichni zaměstnanci Prodejce na plný nebo částečný úvazek, kteří mají přístup k osobním a jiným údajům uživatelů, jsou seznámeni s ustanovením Pravidel ochrany osobních údajů a povinností chránit osobní a jiné údaje a jsou povinni tato ustanovení dodržovat,  důvěrnosti osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu. Povinnost chránit osobní a jiné údaje platí po neomezenou dobu, a to i po ukončení spolupráce s Prodejcem.

Registrovaní uživatelé mohou kdykoli přestat používat internetový obchod a mohou svou registraci zrušit. Činí tak písemným oznámením Prodejci o zrušení registrace. Před podáním prohlášení o zrušení registrace musí uživatel u Prodejce vyrovnat všechny neuhrazené závazky vyplývající z nákupů uskutečněných v internetovém obchodě. Prodejce bude v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů chránit důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu i v případě zrušení registrace.

12.6. Dodatečné vysvětlení

Máte-li jakékoli dotazy, problémy nebo připomínky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nám je dát vědět na e-mail:
info@cz.biostilevita.com

 1. Názory uživatelů a recenze produktů

Názory, komentáře a hodnocení produktů poskytnuté zákazníky (kupci) jsou součástí funkčnosti internetového obchodu a jsou určeny pro uživatelskou komunitu.

Prodejce nenese odpovědnost za obsah názorů, komentářů a hodnocení produktů poskytnutých uživateli. Prodejce recenze, komentáře a hodnocení před uveřejněním přezkoumá a zamítne ty, které obsahují nepravdivé informace, jsou zavádějící, urážlivé nebo podle názoru prodejce nepřinášejí užitek ostatním uživatelům či návštěvníkům internetového obchodu. Prodejce nenese odpovědnost za informace v názorech, komentářích a hodnoceních a zříká se jakékoli odpovědnosti vyplývající z těchto informací.

Zasláním názoru, komentáře nebo hodnocení uživatel nebo návštěvník výslovně souhlasí s podmínkami použití a umožňuje Prodejci publikovat část nebo celý text ve všech elektronických a jiných médiích. Prodejce má právo používat obsah názoru, komentáře nebo hodnocení neomezeně dlouho a za jakýmkoli účelem, který je v obchodním zájmu Prodejce, včetně uveřejnění v inzerátech či jiných marketingových sděleních. Autor názoru, komentáře nebo hodnocení současně prohlašuje a zaručuje, že je vlastníkem věcných a morálních autorských práv k napsaným názorům, komentářům nebo hodnocením a tato práva převádí na prodejce bezplatně, nevýlučně a na dobu neurčitou.

 1. Odpovědnost

Prodejce vynakládá veškeré úsilí, aby informace uveřejněné v jeho internetovém obchodě byly aktuální a správné, avšak vlastnosti produktu, dodací lhůta nebo cena se mohou změnit tak rychle, že prodejce neopraví informace uveřejněné v internetovém obchodě v včasným způsobem. Prodejce v takovém případě oznámí uživateli (kupujícímu) změny a umožní mu odstoupit od objednávky nebo objednávku změnit (viz bod 5).

Přestože se Prodejce snaží poskytovat přesné fotografie produktů prodávaných v internetovém obchodě, všechny fotografie by měly být brány jako symbolické. Fotografie nezaručují vlastnosti produktu.

Od okamžiku, kdy je zásilka s objednanými produkty doručena na poštu, prodejce neručí za případy fyzického poškození, zničení nebo ztráty zásilky, ani za absenci obsahu v zásilce nebo pokud zásilka jeví známky poškození ( otevření). V těchto případech musí zákazník (uživatel) zahájit reklamační řízení s Českou poštou. V případě poškození zásilky tak činí tak, že zásilku donese na nejbližší poštu ve stavu, v jakém ji převzal, aniž by cokoliv doplňoval či odebíral, a vyplní reklamační protokol. Prodejce společně s Českou poštou zajistí co nejrychlejší vyřízení reklamace.

 1. Pravidla a podmínky účasti soutěží o ceny

jako vlastník cz.biostilevita.com je registrovaným zástupcem pro

Společnost BIOSTILE Slovakia s.r.o.

Všeobecné podmínky organizace výherních her na internetových portálech společnosti BIOSTILE Slovakia s.r.o.

Pořadatel: Biostile Slovakia s.r.o., Hrachová 2376/20 821 05 Bratislava, IČO:53999991, DIČ:SK2121557218

15.1. Podmínky spolupráce

Losování o ceny se mohou zúčastnit dospělé a nezletilé fyzické osoby, které jsou občany nebo obyvateli České Republiky (dále jen účastníci). Za nezletilé účastníky vyplní a podepíší souhlas s účastí ve výherní hře a užitím výhry jejich rodiče nebo zákonný zástupce.

Účastníci každého losování o ceny se účastní způsobem zveřejněným na internetových stránkách, kde losování probíhá. Způsoby účasti mohou být odpovědi na výherní otázku, hlasování nebo účast prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Twitter a Instagram pomocí klíčového slova určeného pořadatelem (dále jen: klíčové slovo). Spolupráce prostřednictvím facebookové stránky probíhá v souladu s pravidly sociální sítě Facebook. Facebook není sponzorem her o ceny pořádaných Biostile s.r.o., ani s nimi není nijak spojen.

Podmínkou účasti je souhlas účastníků s těmito Všeobecnými podmínkami. V případě, že spolupráce probíhá prostřednictvím facebookové stránky, jsou uživatelé rovněž povinni jednat v souladu s pravidly sociální sítě Facebook. Účastník výherní hry se považuje za seznámeného s pravidly a souhlasí s nimi, když pořadateli odešle vyplněný online formulář s odpovědí na výherní otázku, když je to vyžadováno u každé výherní hry, nebo když zveřejní odpovídejte na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram. V příspěvku musí použít klíčové slovo a příspěvek musí být veřejně přístupný (v případě Facebooku to znamená, že uživatel s jinak skrytým profilem musí příspěvek nastavit jako veřejný, v případě Twitteru a Instagramu to znamená, že uživatel musí mít veřejně přístupný profil).

Podmínkou převzetí výhry jsou základní údaje výherce (jméno, příjmení a adresa) a daňové číslo. Účastníci, kteří se zapojí do losování o ceny na sociálních sítích prostřednictvím klíčových slov, budou v případě vylosování povinni poskytnout pořadateli osobní údaje, daňové číslo a e-mailovou adresu. Pořadatel má právo požadovat, aby výherce prokázal svou totožnost příslušným dokladem. V případě uvedení neúplných, nesprávných nebo nepravdivých údajů má pořadatel právo vyloučit účastníka ze hry o ceny.

Losování o ceny se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Biostile Slovakia s.r.o. nebo jejich nejbližší rodinní příslušníci (manžel nebo osoba, se kterou žijí ve společné domácnosti, které je podle předpisů o manželství a rodinných vztazích právně postaveno na roveň manželství, dětem nebo osvojení děti, vnoučata, sourozenci a rodiče nebo osvojitelé zaměstnance).

Datum zahájení a ukončení losování o ceny je zveřejněno na sociálních sítích, kde také probíhá losování.

15.2. Cena a platba daně z příjmu

V každém losování o ceny pořadatel uvede, jaká je výhra pro výherce.

Hodnota individuálního ocenění může přesáhnout zákonem stanovenou hodnotu pro platbu zálohy na daň z příjmu fyzických osob. Daň z příjmu výherci vypočte a zaplatí pořadatel a výhra bude nahlášena daňové správě.

Výhry se nevyplácejí v hotovosti, výhra není převoditelná na třetí osobu, ani vyměňovat za jiné ceny.

Výherci, kteří se zúčastní losování prostřednictvím formuláře na internetu, budou o výhře, podmínkách (termínech a dalších podmínkách) a způsobu převzetí výhry informováni na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání odpovědi do online formuláře.

Výherci, kteří se zúčastní hry o ceny pomocí klíčového slova, budou o ceně informováni prostřednictvím kanálu (sociální sítě), prostřednictvím kterého se hry o ceny zúčastní (Facebook, Twitter a Instagram), a budou informováni o tom, že byli vylosováni, spolu s žádostí o sdělení svých údajů pořadateli obdrželi formou odpovědi na jejich zveřejnění, se kterou se zapojí do losování o ceny.

15.3. Losování

Losování probíhá pomocí programů „náhodný výběr komentářů“ na internetu, na které bude zveřejněn odkaz. Výběr výherce bude náhodný z množiny všech účastníků, kteří v případě výherních otázek odevzdají nebo zveřejní správnou odpověď s klíčovým slovem nejpozději do uzávěrky uvedené u každé výherní hry. Losování není veřejné.

V případě nesprávné odpovědi nebo neúplného formuláře je vyloučena a výběr se opakuje.

V případě, že si výherce nepřevezme výhru do 14 dnů od okamžiku, kdy pořadatel zašle výherci oznámení o výhře (poštou, e-mailem nebo formou reakce na jeho příspěvek na sociálních sítích), nebo je výhra zaslána poštou na adresu vyplývající z vyplněného formuláře, vrácena pořadateli jako nedoručená, má se za to, že výherce výhru odmítl. V tomto případě se losování neopakuje. V případě ztráty nebo poškození balíku nebo obsahu balíku zaslaného poštou nemá výherce nárok na žádnou náhradu, finanční ani materiální.

Záznam o výběru a údaje o výherci budou uloženy a pořadatel bude výherce písemně informovat. Výběr je konečný a odvolání proti výběrovému řízení není možné.

Zápis o losování bude uchováván po dobu jednoho roku na adrese pořadatele. Po uplynutí stanovené lhůty může pořadatel výherní hry dokumentaci zničit.

15.4. Řešení reklamací

Veškeré stížnosti a reklamace řeší pořadatel výherní soutěže. V případě oprávněných reklamací se zavazuje je co nejdříve odstranit a informovat účastníka.

15.5. Ochrana soukromí a údajů účastníků výherní soutěže

Účastí v losování o ceny umožňují účastníci pořadateli shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Shromažďované osobní údaje mohou být:

 • e-mailová adresa, jméno a příjmení a u výherce také adresa bydliště a daňové číslo.

Získané osobní údaje účastníků jednotlivých her o ceny budou použity:

 • pouze za provedení jednotlivého losování o ceny popř
 • účely definované v odstavci 4 tohoto článku.

V souladu s platnou legislativou je účastníkům jednotlivé výherní soutěže zaručeno právo nahlížet, přepisovat, kopírovat, doplňovat, opravovat, blokovat a mazat osobní údaje, které se jich týkají.

Správce databáze může zpracovávat shromážděné osobní údaje pro účely oznámení o soutěži, vzorkování, průzkumů a statistického zpracování dat, pro zjišťování využití služeb, pro průzkum trhu, oznamování nabídek, akcí, novinek a výhod, pokud s tím účastník souhlasí.

Osobní údaje může správce sběru zpracovávat v zákonem stanovené lhůtě nebo do odvolání souhlasu účastníka. Každý účastník může předmětný souhlas kdykoli odvolat na e-mailu:
info@cz.biostilevita.com

Pořadatel se zavazuje nepředávat údaje třetím osobám, svým externím dodavatelům a partnerům. Účastník může kdykoli požádat pořadatele o vymazání jeho osobních údajů ze sběru do 15 dnů od žádosti. Pořadatel může zveřejnit v médiích jména účastníků nebo výherců a fotografie a záznamy případných cen (za které pořadatel nemusí výhercům platit), pokud s tím účastníci nebo výherci souhlasí.

15.6. Změna podmínek, ručení

Společnost Biostile Slovakia s.r.o. si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit a doplňovat.

Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody vyplývající z výher. Pořadatel výherní hry nepřebírá žádnou odpovědnost za nefunkčnost portálu a následnou nefunkčnost online služby z důvodu výpadku sítě smluvních partnerů, výpadků elektřiny či jiných technických poruch, které by mohly dočasně narušit používání služby.

 1. Stížnosti, spory a uplatnění práva

Prodejce dodržuje platné předpisy v oblasti ochrany spotřebitele. Prodejce má zavedený účinný systém vyřizování reklamací a má určenou osobu, se kterou se může zákazník (kupující) v případě problémů spojit telefonicky nebo e-mailem. V případě problémů se může zákazník (kupující) obrátit na tel. č.: +386 41 610 598, Viber , WhatsAPP. Reklamaci může zákazník (kupující) uplatnit na e-mailové adrese
info@cz.biostilevita.com. Postup vyřízení reklamace je důvěrný.

Prodejce do pěti pracovních dnů potvrdí přijetí reklamace a informuje zákazníka (kupujícího), jak dlouho ji bude vyřizovat a průběžně jej informuje o průběhu řízení. Prodejce udělá vše pro to, aby případné spory vyřešil vzájemnou dohodou. Nedojde-li ke vzájemné dohodě, je k řešení všech sporů mezi Prodejcem a zákazníkem (kupujícím) platí a používají se právní zákony Slovenské republiky. Prodejce a zákazník (kupující) jako účastník elektronického obchodu vzájemně uznávají platnost elektronických zpráv u soudu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a veškeré spory mezi Prodejcem a zákazníkem (kupujícím) podléhají a uplatňují slovenské hmotné a procesní právo, bez použití pravidel mezinárodního práva soukromého, které by naznačovalo použití jakéhokoli jiného práva.

Pro všechny vztahy, práva a povinnosti neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se přiměřeně použijí ustanovení Závazkového zákoníku, Zákona o elektronickém obchodování, Zákona o ochraně osobních údajů a Zákona o ochraně spotřebitele.

 1. Změny Všeobecných obchodních podmínek

V případě změn předpisů upravujících provozování internetových obchodů, ochranu osobních údajů a další oblasti související s provozováním internetového obchodu Prodejce a při změnách vlastní obchodní politiky může Obchodník změnit a/nebo doplnit  tyto Všeobecné obchodní podmínky, vhodnými prostředky, s čím vždy zákazníky seznámí vhodným způsobem. Jakékoli změny a/nebo doplnění Všeobecných obchodních podmínek vstoupí v platnost a budou platit po uplynutí osmi dnů od zveřejnění změn a/nebo doplnění. Pokud je změna a/nebo doplnění Všeobecných obchodních podmínek nezbytná pro dosažení souladu s předpisy, mohou výjimečně tyto změny a/nebo doplnění nabýt účinnost a platnost i v kratší lhůtě.

Zákazník, který nesouhlasí se změnami a/nebo doplněním těchto Všeobecných podmínek, musí zrušit svou registraci do osmi dnů od zveřejnění oznámení o změnách a/nebo doplnění Všeobecných podmínek, jinak se má za to, že této lhůtě, po kterou uživatel přijímá změny a/nebo doplňky Všeobecných obchodních podmínek. Zrušení registrace se provádí tak, že uživatel písemně oznámí zrušení Prodejci.

Všeobecné obchodní podmínky odsouhlasil ředitel společnosti sk.BiostileVita.com

Přejeme Vám mnoho příjemných a výhodných nákupů v našem internetovém obchodě!